ติดต่อบริษัท 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:
02-651-9995
กด 1 : สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / สมัครบริการสินเชื่อ
กด 2 : สอบถามยอดชำระ ยอดค้างชำระ ยอดปิดบัญชี และใบแจ้งยอดชำระเงิน
กด 3 : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กด 4 : แจ้งข้อร้องเรียน
ต่อ 1500 : ติดต่อสอบถาม / จัดซื้อรถยึด (หรือโทร. 099-242-6697)
ต่อ 4300 : ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ / ส่งเสริมการค้าการลงทุน / พัฒนาธุรกิจ
ต่อ 1700 : ติดต่อฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน / ร้องเรียนเรื่องทุจริต / ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
โทรสาร:
02-651-9553
Email:

ข้อมูลของคุณ

CAPTCHA Image

ส่งข้อความ