สินเชื่อสบายใจเกษตรกร 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นับเป็นผู้นำด้านบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยได้เปิดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับเครื่องจักรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท อาทิเช่น เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องรีดยางเครป รถตักล้อยาง รวมไปถึงเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงความต้องการของกลุ่มเกษตรกรหลักของประเทศ

โดยนอกเหนือจากาบริการสินเชื่อเช่าซื้อแล้ว สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระเงินดี ทางบริษัทฯ ยังได้นำเสนอบริการสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สินเชื่ออะไหล่ หรือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจ สามารถขอสินเชื่อเพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง หรือเป็นทุนในการขยายธุรกิจ รวมถึงนำเงินที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับฤดูเก็บเกี่ยว และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการรีแบรนด์ดิ้ง และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าในภาคการเกษตรใหม่ โดยใช้ชื่อใหม่ “สินเชื่อสบายใจเกษตรกร” เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและจดจำของกลุ่มลูกค้า โดยออกแบบแนวคิดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ในกลุ่มนี้ โดยเน้นสร้างความสบายใจในการใช้บริการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด