สินเชื่อสบายใจอันดามัน 

ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มทำการขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยได้จัดทำความร่วมมือทางธุรกิจกับอู่ต่อเรือชั้นแนวหน้าในจังหวัดภูเก็ต เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับผู้ประกอบการธุรกิจเรือท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ในชื่อบริการ “สินเชื่อสบายใจอันดามัน” โดยผู้ประกอบการที่ต้องการจัดซื้อเรือเร็ว (สปีดโบ๊ท) เพื่อทำธุรกิจท่องเที่ยว สามารถติดต่อขอใช้สินเชื่อเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ ได้ รวมถึงสามารถนำเรือเร็ว (สปีดโบ๊ท) ปลอดภาระ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพอยู่แล้ว มาสมัครสินเชื่อ “สบายใจอันดามัน” ในรูปแบบรีไฟแนนซ์กับทางบริษัทฯ เพื่อได้เงินทุนไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ หรือ ปรับปรุง ซ่อมแซมเรือที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ