• ผ่อนได้ยาว
  • ดาวน์น้อยกว่าใคร
  • ไม่ต้องใช้ที่ดินค้ำประกัน
รถเกี่ยวนวดข้าว