คำถามที่พบบ่อย

1. จี แคปปิตอล ดำเนินธุรกิจอะไร

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

2. จี แคปปิตอล ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง

สินเชื่อที่ จี แคปปิตอล ให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิเช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบอ้อย รถคีบไม้ เครื่องอบลดความชื้น เป็นต้น

3. รูปแบบการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของ จี แคปปิตอล เป็นอย่างไร

- อัตราเงินดาวน์เริ่มต้นที่ 30% ของราคาสินค้า
- อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเริ่มต้น 1.00% ต่อเดือน (Flat Rate)
- ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

4. ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของ จี แคปปิตอล เป็นอย่างไร

1. ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าได้ที่บริษัทผู้ผลิต / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ร่วมโครงการฯ กับ จี แคปปิตอล
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าพบผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
3. เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน เพื่อกรอกข้อมูลคำเสนอขอเช่าซื้อ คำเสนอขอค้ำประกัน และเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูลของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
5. เจ้าหน้าที่นำข้อมุลของผุ้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน เข้าพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
6. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อให้ทราบ
7. ติดต่อกำหนดวันชำระเงินดาวน์ และวันรับสินค้า

5. ขั้นตอนการชำระเงินค่างวดเช่าซื้อ ทำอย่างไร

เมื่อถึงกำหนดการชำระเงิน บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินค่างวดให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินค่างวดเช่าซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือลูกค้าสามารถนำบัตรประจำตัวลูกค้ายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร พร้อมชำระเงินค่างวดเช่าซื้อ ได้เช่นกัน

6. ลูกค้าสามารถชำระค่างวดเช่าซื้อก่อนกำหนด ได้หรือไม่ และลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่างวดหรือไม่

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดเช่าซื้อก่อนกำหนดได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระมาเกินกว่าค่างวดเช่าซื้อ บริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปตัดชำระค่างวดในงวดถัดไป พร้อมทั้งบริษัทจะให้ส่วนลดค่างวดเช่าซื้อในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

7. ลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด ได้หรือไม่ และลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยหรือไม่

ลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยที่คงเหลือตามสัญญาเช่าซื้อ

8. จี แคป คอลเซ็นเตอร์ คืออะไร

จี แคป คอลเซ็นเตอร์ คือ การให้บริการประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพของลูกค้า อาทิเช่น การจัดหารถเกี่ยนวดข้าว การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลการเกษตร ข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพการรับจ้างด้านการเกษตร เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 081-170-1999 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. สามารถติดต่อ จี แคปปิตอล ที่ใดได้บ้าง

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) โทร 02-651-9995
ศูนย์บริการจังหวัดพิษณุโลก ติดต่อคุณชำนาญ สมนึก โทร. 086-321-4512
ศูนย์บริการจังหวัดขอนแก่น ติดต่อ คุณวารุณี สมีใหญ่ โทร. 081-670-2749
ศูนย์บริการจังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ คุณปฎิพัทธ์ ประสานสุข โทร. 081-669-1376
ศูนย์บริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณนิธาน ชัยเนตร โทร.081-985-3973
ศูนย์บริการจังหวัดชัยนาท ติดต่อ คุณชำนาญ สมนึก โทร. 086-321-4512