ข่าวสาร

GCAP เป็นปลื้ม รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

            นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) แก่ นายยงยุทธ ตะริโย (ขว...

GCAP ร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา SD FORUM ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน SD Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจ...

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

GCAP ร่วมงาน “9 เดือน 9 ครอบครัวเกษตรพัฒนา” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา จี แคปปิตอล ได้ไปร่วมออกงาน “9 เดือน 9 ครอบครัวเกษตรพัฒนา” ประจำปี 2560 กับกลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนา ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงเครื่องกลการเกษตรของเกษตรพัฒนา อาทิเช่น รถเกี่ยวนวด...

GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเ...

GCAP ร่วมงาน "mai FORUM 2017"

จบไปแล้วกับงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP คณะผู้บริหารและทีมงาน ได้ร่วมออกบูธ เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจพร้อมนำเสนอบริการสินเชื่อรูปแ...

G Capital ขอเชิญร่วมงาน “mai FORUM 2017”

G Capital ขอเชิญร่วมงาน “mai FORUM 2017”บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อและบริการด้านการเงินชั้นนำ โดย คุณสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4" ซึ่ง...

GCAP รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

นายนิธาน ชัยเนตร (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น  จาก รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั...

GCAP คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 สะท้อนถึง บจ. เห็นควา...

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

GCAP จับมือ ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถตักล้อยาง

นายสันติ หอกิตติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายเกรียงศักดิ์  อัศวรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ และนายนพดล  เหล่าดำรงกุล  (ขวา)  ผู้บริห...

GCAP ให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส

จี แคปปิตอล จับมือบางกอก เอ็นจีวี ให้เช่าซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส นายสันติ หอกิตติกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายณัฐชัย อร่ามรัศมีวาณิชย์ (ที่ 2 จา...

GCAP รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้า...

GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

คุณสันติ หอกิตติกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  นำทีมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Active Citizen ปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็น...

GCAP คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2015

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) แก่นายสันติ หอกิตติกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET Su...

GCAP คว้า 3 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ 2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีนี้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 3 ดาว นอกจากนี้ระดับคะแนนของบริษัทยังอยู่ในกลุ่ม T...

GCAP ผนึกกำลัง UREKA ลงนาม mou โครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนาม mou โครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตโด...

GCAP แชร์ประสบการณ์ “mai ก้าวย่างเติบโตที่ยั่งยืน Corporate Sustainability”

คุณสันติ หอกิตติกุล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล หรือ GCAP ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ในงานสัมมนา “mai ก้าวย่างเติบโตที่ยั่งยืน Corporate ...

GCAP ลงนามโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวมือสองกับ บจก.ในนามีข้าว

คุณสันติ หอกิตติกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GCAP   ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมด้วยคุณสุทธิ ศรีประทุม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล ...

GCAP จับมือ กมลอินดัสตรี ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง K.M.T

     คุณยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการ บมจ.จี แคปปิตอล (GCAP) ผู้ให้บริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล คุณสุทธิ ศรีประทุม และคุณจำนรรจ์ กุลนรัตน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ คุณกมล สุรังค์สุริยก...

GCAP จับมือ เวิร์คแมนฯ ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ DEUTZ FAHR

คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (ที่ 2 จากด้านซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณพิมพิน...

เสวนาการประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ประสบความสำเร็จ

เกษตรพัฒนา ร่วมกับ บมจ.จี แคปปิตอล ได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "การประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบความสำเร็จ" โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล (บจก.เครื่องจักรกลเกษตรไทย) คุณสุทธิ ศรีประทุม (บมจ.จี แคปปิตอล) ) คุณวีร...

จี แคปปิตอล ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีราชา จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีราชา อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมงานดังกล่าว ภายในงานได้มีการมอบถวายอาคารศาลาการเปรียญและอา...

จี แคปปิตอล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา "จี แคปปิตอล เยาวชนคนดี" จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนเรียนดีและประพฤติดี  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็น...