GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า? โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว