GCAP ร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา SD FORUM ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน SD Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        สำหรับงานในครั้งนี้ คุณสเปญ จริงเข้าใจ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Mapping 17 SDGs to your business strategy” เพื่อแลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน Sustainable Development ให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีความสนใจจะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจต่อไป