GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558


คุณสันติ หอกิตติกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  นำทีมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชั่น” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว