GCAP จับมือ ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถตักล้อยาง

นายสันติ หอกิตติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายเกรียงศักดิ์  อัศวรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ และนายนพดล  เหล่าดำรงกุล  (ขวา)  ผู้บริหารของบริษัท ทรัพย์ทวี  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถตักล้อยาง  ยี่ห้อ “แชมป์”  ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถตักล้อยาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559      ที่ผ่านมา โดยรถตักล้อยางดังกล่าวเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่าย/ขนย้ายวัสดุสำหรับกิจการต่าง ๆ เช่น กิจการรับซื้อพืชไร่ กิจการค้าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเช่าซื้อรถตักล้อยางผ่านการใช้สินเชื่อของ จี แคปปิตอล เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการได้