เสวนาการประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ประสบความสำเร็จ

เกษตรพัฒนา ร่วมกับ บมจ.จี แคปปิตอล ได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "การประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวให้ประสบความสำเร็จ" โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล (บจก.เครื่องจักรกลเกษตรไทย) คุณสุทธิ ศรีประทุม (บมจ.จี แคปปิตอล) ) คุณวีรพงษ์ (บจก.เวิร์ล แทรกเตอร์ (1996)) และคุณวีระชัย พละศักดิ์ (ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว) โดยมี อ.ปรัชญา กิจเจริญชัยชนะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก การจัดเสวนานี้ทำให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวได้ทราบถึงแนวโน้ม การประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวในอนาคต การมองสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ การปรับตัวรับมือกับลักษณะปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ประสบความสำเร็จ