จี แคปปิตอล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา "จี แคปปิตอล เยาวชนคนดี" จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนเรียนดีและประพฤติดี  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา โดยมีคุณสุทธิ ศรีประทุม คุณจำนรรจ์ กุลนรัตน์ และคุณนิธาน ชัยเนตร ร่วมงานดังกล่าว