GCAP คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2015

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) แก่นายสันติ หอกิตติกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET Sustainability Awards 2015 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการบริหารจัดการและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจิย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย